MSK-logo

Aktif Heksoz İlişkili Bileşik (AHCC) Nedir?

Cevap
Aktif Heksoz İlişkili Bileşik (Active Hexose Correlated Compound – AHCC), mantar gibi mantarlardan alınarak takviye haline getirilen bir grup besin maddesidir. İnsanlar bu takviyeyi bağışıklık sistemlerine yardımcı olması için alırlar.

AHCC’nin potansiyel kullanım alanları ve faydaları nelerdir?

Cevap
AHCC aşağıdakilere alınır:
 • Kanser tedavisi
 • Enfeksiyonları tedavi edin
 • Karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir

Bitkisel takviyeler bazı ilaçlarla etkileşime girebilir ve onların çalışma şeklini etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki “Bilmem gereken başka neler var?” bölümünü okuyun.

AHCC’nin yan etkileri nelerdir?

Cevap
Bir klinik çalışmada bildirilen yan etkiler şunlardır:

 • Hafif ishal (gevşek veya sulu bağırsak hareketleri)
 • Hafif kaşıntı

AHCC hakkında bilmem gereken başka neler var?

Cevap
 • Kanser tedavinizin bir parçası olarak doksorubisin (Lipodox®) ve ondansetron (Zuplenz) alıyorsanız doktorunuzla konuşun. AHCC bu ilaçların etkilerini azaltabilir.
 • Aromataz inhibitörleri kullanıyorsanız doktorunuzla konuşun. AHCC bunların aktivitesini azaltabilir.

  Aromataz inhibitörleri, aromataz adı verilen bir enzimin hormonları östrojene dönüştürmesini durduran ilaçlardır. Aromataz inhibitörlerine örnek olarak letrozol (Femara ®) ve anastrozol (Arimidex).

Sağlık Profesyonelleri İçin:

Klinik Özet (AHCC)

Özet
Aktif heksoz ilişkili bileşik (AHCC), shiitake (Lentinus edodes) mantarlarının misellerinden elde edilen tescilli bir ekstredir. Biyolojik etkilerini arttırdığı düşünülen alfa-1,4-glukan oligosakkaritler bakımından zengindir (5). Hastalar AHCC’yi kanseri önlemek ve tedavi etmek için kullanmaktadır.

AHCC anti-enflamatuar (20) ve antikanser etkiler (7) (8) (9) (29) (22) göstermiş, mikrobiyal enfeksiyonlara karşı direnci arttırmış (3) (4) ve oksidatif stres kaynaklı bozukluklara karşı koruma sağlayabilmiştir (1). Sağlıklı yetişkinlerde AHCC, T hücresi bağışıklık yanıtlarını iyileştirmiş (19), dendritik hücre sayısını ve işlevini artırmış (6), grip aşısına karşı antikor yanıtını iyileştirmiş (21) ve Bifidobacterium longum ile birlikte kullanıldığında, antibiyotik kullanımından sonra anti-enflamatuar yanıtları desteklemek için T düzenleyici ve dendritik hücre fenotiplerini modüle etmiştir (30).

Ön bulgular AHCC’nin prognozu iyileştirebileceğini ve hepatoselüler karsinomun küratif rezeksiyonundan sonra nüksü önleyebileceğini (10) (31), neoadjuvan tedavi sırasında verildiğinde beslenme durumunu iyileştirebileceğini (32) (33) ve kemo ile ilişkili yan etkileri azaltabileceğini (23) göstermektedir (25). Bununla birlikte, erken evre prostat kanserli hastalarda yapılan açık etiketli çok merkezli bir çalışmada, AHCC prostat spesifik antijen seviyelerini %50 veya daha fazla azaltmada etkisiz kalmıştır (11). Bu ekstraktın terapötik potansiyelini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

AHCC’nin İddia Edilen Kullanımları ve Faydaları

Açıklama
 • Kanser
 • Enfeksiyonlar
 • Karaciğer fonksiyonu

AHCC’nin Etki Mekanizması

Açıklama
AHCC glukanları alfa-1,3 bağlarına sahip düşük moleküler ağırlıklı (~5 KDa) polisakkaritlerdir. Her iki özellik de immünomodülatör özellikleri bildirilen bu bileşik sınıfı için sıra dışıdır (7). Önerilen mekanizmalar arasında, kısmen bağırsak epitelindeki TLR-2 ve TLR-4 (toll benzeri reseptör) kapılarını hazırlayarak bağışıklık tepkilerini düzenlemek ve bağışıklık homeostazını korumak yer almaktadır (24).

AHCC, farelerde endojen IL-12’yi indüklemek için doğal öldürücü hücre aktivitesini artırmış (8), influenza enfeksiyonuna karşı murin yanıtını iyileştirmiş (15), T hücresi yanıtını iyileştirerek Batı Nil virüsüne karşı direnci artırmış (16) ve muhtemelen lenfositlerin yanı sıra enflamatuar sitokin ve kemokin ekspresyonunu artırarak bakteriyel enfeksiyona karşı direnci artırmıştır (3) (13).

Sağlıklı yetişkinlerde AHCC, CD4+ ve CD8+ T-hücresi bağışıklık tepkilerini arttırmıştır (19). Hepatoselüler karsinom ve siroz hastalarında, karaciğer fonksiyonu üzerindeki faydalı etkilerin (10) nitrik oksit üretiminin düzenlenmesi yoluyla olduğu düşünülmektedir (14).

AHCC ayrıca apoptozu artırarak, BCl-2 ilişkili X proteininin ekspresyonunu yukarı düzenleyerek ve B hücreli lenfoma 2’yi aşağı düzenleyerek 5-fluorourasilin antitümör etkilerini artırmıştır (26). Kanser hücrelerinde ilaç direncinin üstesinden gelmek için önerilen mekanizmalar arasında, gemsitabin direncinde rol oynadığı bilinen ısı şok proteini HSP27’yi indükleyen Isı Şok Faktörü 1’in aşağı regülasyonu bulunmaktadır (27).

AHCC’nin Yan Etkileri

Açıklama
 • Bir klinik çalışmada diyare ve kaşıntı bildirilmiştir (11).

Bitki-İlaç Etkileşimleri

Açıklama
CYP450 substratları: AHCC, doksorubisin veya ondansetron gibi substrat ilaçların aktivitesini azaltabilen CYP2D6’yı indükler. Klinik önemi bilinmemektedir (12).
Aromataz inhibitörleri: AHCC aromatazı indükler ve letrozol gibi aromataz inhibitörü ilaçların aktivitesini azaltabilir. Klinik önemi belirlenmemiştir (28).

AHCC için Referanslar

Referanslar
 1. Ye SF, Ichimura K, Wakame K, Ohe M. Suppressive effects of Active Hexose Correlated Compound on the increased activity of hepatic and renal ornithine decarboxylase induced by oxidative stress. Life Sci. Dec 19 2003;74(5):593-602.
 2. Ikeda T, Ishibashi H, Fujisaki R, et al. Prophylactic efficacy of a basidiomycetes preparation AHCC against lethal Candida albicans infection in experimental granulocytopenic mice. Nippon Ishinkin Gakkai Zasshi. 2003;44(2):127-131.
 3. Aviles H, Belay T, Fountain K, Vance M, Sun B, Sonnenfeld G. Active hexose correlated compound enhances resistance to Klebsiella pneumoniae infection in mice in the hind limb-unloading model of spaceflight conditions. J Appl Physiol. Aug 2003;95(2):491-496.
 4. Wang S, Welte T, Fang H, et al. Oral Administration of Active Hexose Correlated Compound Enhances Host Resistance to West Nile Encephalitis in Mice. J Nutr. Jan 13 2009.
 5. Suknikhom W, Lertkhachonsuk R, Manchana T. The Effects of Active Hexose Correlated Compound (AHCC) on Levels of CD4+ and CD8+ in Patients with Epithelial Ovarian Cancer or Peritoneal Cancer Receiving Platinum Based Chemotherapy. Asian Pac J Cancer Prev. Mar 1 2017;18(3):633-638.
 6. Terakawa N, Matsui Y, Satoi S, et al. Immunological effect of active hexose correlated compound (AHCC) in healthy volunteers: a double-blind, placebo-controlled trial. Nutr Cancer. 2008;60(5):643-651.
 7. Kidd PM. The use of mushroom glucans and proteoglycans in cancer treatment. Altern Med Rev. Feb 2000;5(1):4-27.
 8. Yagita A, Maruyama S, Wakasugi S, Sukegawa Y. H-2 haplotype-dependent serum IL-12 production in tumor-bearing mice treated with various mycelial extracts. In Vivo. Jan-Feb 2002;16(1):49-54.
 9. Hirose A, Sato E, Fujii H, Sun B, Nishioka H, Aruoma OI. The influence of active hexose correlated compound (AHCC) on cisplatin-evoked chemotherapeutic and side effects in tumor-bearing mice. Toxicol Appl Pharmacol. Jul 15 2007;222(2):152-158.
 10. Matsui Y, Uhara J, Satoi S, et al. Improved prognosis of postoperative hepatocellular carcinoma patients when treated with functional foods: a prospective cohort study. J Hepatol. Jul 2002;37(1):78-86.
 11. Sumiyoshi Y, Hashine K, Kakehi Y, et al. Dietary administration of mushroom mycelium extracts in patients with early stage prostate cancers managed expectantly: a phase II study. Jpn J Clin Oncol. 2010 Oct;40(10):967-72.
 12. Mach CM, Fugii H, Wakame K, Smith J. Evaluation of active hexose correlated compound hepatic metabolism and potential for drug interactions with chemotherapy agents. J Soc Integr Oncol. Summer 2008;6(3):105-109.
 13. Aviles H, O’Donnell P, Orshal J, Fujii H, Sun B, Sonnenfeld G. Active hexose correlated compound activates immune function to decrease bacterial load in a murine model of intramuscular infection. Am J Surg. Apr 2008;195(4):537-545.
 14. Matsui K, Kawaguchi Y, Ozaki T, et al. Effect of active hexose correlated compound on the production of nitric oxide in hepatocytes. JPEN J Parenter Enteral Nutr. Sep-Oct 2007;31(5):373-380; discussion 380-371.
 15. Nogusa S, Gerbino J, Ritz BW. Low-dose supplementation with active hexose correlated compound improves the immune response to acute influenza infection in C57BL/6 mice. Nutr Res. 2009;29(2):139-43.
 16. Wang S, Welte T, Fang H, et al. Oral administration of active hexose correlated compound enhances host resistance to West Nile encephalitis in mice. J Nutr. 2009;139(3):598-602.
 17. Shigama K, Nakaya A, Wakame K, Nishioka H, Fujii H. Alleviating effect of active hexose correlated compound (AHCC) for anticancer drug-induced side effects in non-tumor-bearing mice. J Exp Ther Oncol. 2009;8(1):43-51.
 18. Sun B, Wakame K, Sato E, Nishioka H, Aruoma OI, Fujii H. The effect of active hexose correlated compound in modulating cytosine arabinoside-induced hair loss, and 6-mercaptopurine- and methotrexate-induced liver injury in rodents. Cancer Epidemiol. 2009;33(3-4):293-9.
 19. Yin Z, Fujii H, Walshe T. Effects of active hexose correlated compound on frequency of CD4+ and CD8+ T cells producing interferon-γ and/or tumor necrosis factor-α in healthy adults. Hum Immunol. 2010;71(12):1187-90.
 20. Mascaraque C, Suárez MD, Zarzuelo A, Sánchez de Medina F, Martínez-Augustin O. Active hexose correlated compound exerts therapeutic effects in lymphocyte driven colitis. Mol Nutr Food Res. 2014 Dec;58(12):2379-82.
 21. Roman BE, Beli E, Duriancik DM, Gardner EM. Short-term supplementation with active hexose correlated compound improves the antibody response to influenza B vaccine. Nutr Res. 2013 Jan;33(1):12-7.
 22. Suenaga S, Kuramitsu Y, Kaino S, et al. Active hexose-correlated compound down-regulates HSP27 of pancreatic cancer cells, and helps the cytotoxic effect of gemcitabine. Anticancer Res. 2014 Jan;34(1):141-6.
 23. Ito T, Urushima H, Sakaue M, et al. Reduction of adverse effects by a mushroom product, active hexose correlated compound (AHCC) in patients with advanced cancer during chemotherapy—the significance of the levels of HHV-6 DNA in saliva as a surrogate biomarker during chemotherapy. Nutr Cancer. 2014;66(3):377-82.
 24. Mallet JF, Graham É, Ritz BW, Homma K, Matar C. Active Hexose Correlated Compound (AHCC) promotes an intestinal immune response in BALB/c mice and in primary intestinal epithelial cell culture involving toll-like receptors TLR-2 and TLR-4. Eur J Nutr. 2016 Feb;55(1):139-46.
 25. Yanagimoto H, Satoi S, Yamamoto T, et al. Alleviating Effect of Active Hexose Correlated Compound (AHCC) on Chemotherapy-Related Adverse Events in Patients with Unresectable Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. Nutr Cancer. 2016;68(2):234-40.
 26. Cao Z, Chen X, Lan L, Zhang Z, Du J, Liao L. Active hexose correlated compound potentiates the antitumor effects of low-dose 5-fluorouracil through modulation of immune function in hepatoma 22 tumor-bearing mice. Nutr Res Pract. 2015 Apr;9(2):129-36.
 27. Tokunaga M, Baron B, Kitagawa T, Tokuda K, Kuramitsu Y. Active Hexose-correlated Compound Down-regulates Heat Shock Factor 1, a Transcription Factor for HSP27, in Gemcitabine-resistant Human Pancreatic Cancer Cells. Anticancer Res. 2015 Nov;35(11):6063-7.
 28. Mathew L, Gaikwad A, Gonzalez A, et al. Evaluation of Active Hexose Correlated Compound (AHCC) in Combination With Anticancer Hormones in Orthotopic Breast Cancer Models. Integr Cancer Ther. 2017 Apr 1:1534735417704948.
 29. Kuhara K, Tokuda K, Kitagawa T, et al. CUB Domain-containing Protein 1 (CDCP1) Is Down-regulated by Active Hexose-correlated Compound in Human Pancreatic Cancer Cells. Anticancer Res. 2018 Nov;38(11):6107-6111.
 30. Chowdhury AH, Cámara M, Verma C, et al. Modulation of T Regulatory and Dendritic Cell Phenotypes Following Ingestion of Bifidobacterium longum, AHCC® and Azithromycin in Healthy Individuals. Nutrients. 2019 Oct 15;11(10). pii: E2470.
 31. Kamiyama T, Orimo T, Wakayama K, et al. Preventing Recurrence of Hepatocellular Carcinoma After Curative Hepatectomy With Active Hexose-correlated Compound Derived From Lentinula edodes Mycelia. Integr Cancer Ther. 2022 Jan-Dec;21:15347354211073066.
 32. Hashimoto D, Satoi S, Yamamoto T, et al. Nutritional impact of active hexose-correlated compound for patients with resectable or borderline-resectable pancreatic cancer treated with neoadjuvant therapy. Surg Today. 2021 Nov;51(11):1872-1876.
 33. Yanagimoto H, Hirooka S, Yamamoto T, Yamaki S, Sekimoto M. Efficacy of Lentinula edodes Mycelia Extract on Chemotherapy-Related Tasted Disorders in Pancreatic Cancer Patients. Nutr Cancer. 2023;75(1):236-246.

Yukarıdaki bilgiler şu kaynaklardan alınmıştır Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi web sitesi

Hakkında Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Tarih

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi, 1884 yılında John J. Astor ve eşi Charlotte’un da aralarında bulunduğu bir grup tarafından Manhattan’ın Yukarı Batı Yakası’nda New York Kanser Hastanesi olarak kurulmuştur. 1899 yılında adı Kanser ve Müttefik Hastalıkların Tedavisi için Genel Memorial Hastanesi olarak değiştirildi. 1916’da “General” kelimesi çıkarıldı ve yeni isim Kanser ve Müttefik Hastalıkların Tedavisi için Memorial Hastanesi oldu.

1936 yılında hastane, John D. Rockefeller, Jr. tarafından bağışlanan arazi üzerinde York Avenue’deki bugünkü yerine taşınmaya başladı ve yeni Memorial Hastanesi 1939 yılında açıldı. 1970-1973 yılları arasında yeniden inşa edilen bina bugün yerinde durmaktadır.

1940’larda iki eski General Motors yöneticisi, Alfred P. Sloan ve Charles F. Kettering, o zamandan beri ülkenin önde gelen biyomedikal araştırma kurumlarından biri haline gelen Sloan Kettering Enstitüsü’nü (SKI) kurmak için güçlerini birleştirdi. Memorial Hastanesi’nin bitişiğinde inşa edilen SKI, 1948 yılında resmen açıldı.

1960 yılında, Memorial Hastanesi ve Sloan Kettering Enstitüsü’nün genel politikasını koordine etmek ve yönlendirmek için yeni bir kurumsal varlık – Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi – kuruldu ve 1980 yılında bu varlıklar tek bir başkan ve CEO ile tek bir kurum olarak birleştirildi.

Yıllar içinde hastalarımızın, hekimlerimizin ve araştırmacılarımızın artan ihtiyaçlarını karşılamak için ayakta tedavi tesislerimizi ve hizmetlerimizi genişletmeye devam ettik.

Memorial Sloan Kettering Bugün

 • 514 yatan hasta yatağı
 • 72.000 metrekarelik cerrahi merkez
 • Ayakta tedavi prosedürleri için son teknoloji tedavi merkezi

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nin Yeri:

1275 York Avenue New York NY 10065 (USA)

AHCC siparişi vermek için lütfen bizimle iletişime geçin:

Like this post? Please share to your friends: